การโอนเงิน

 กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อ และราคาก่อนการโอนเงิน หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานมาในแบบฟอร์มด้านล่าง 

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

หากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งการโอนพร้อมแนบหลักฐานในแบบฟอร์มนี้
Visitors: 21,108